News

Das Sommersemester hat begonnen:

- Anfänger:

Montags 20.30 Tanzraum,

- Fortgeschrittene:

Donnerstags 19.30 Gymnastikraum

Login